EN ENKEL GUIDE TILL ELEKTRIKER-YRKET

I hela världen (utom i Amish-samhällen) är elektriker eftertraktade, vi behöver dem till allt från att fixa en dålig ledning till att installera stora el-centraler i produktionsbyggnader. För elektriker finns det olika inriktningar, man kan arbeta inom service, industri, installation eller svagström – självfallet kan man lära sig flera inriktningar om man är ambitiös.

Elektriker med behörighet

I Sverige behöver man inte ha behörighet för att arbeta som elektriker, men om en obehörig utför en installation är det inte säkert att försäkringen täcker eventuella problem med elen – så det är smartast att anlita någon med behörighet. För att få behörighet behöver man genomgå en utbildning som är godkänd av elsäkerhetsverket. Det kan vara antingen via ett praktiskt gymnasium där man läser el-teori i skolan och sedan går lärling hos en elinstallatör med den behörighet man söker. Det finns även efter-gymnasiala utbildningar med liknande upplägg.

Auktorisation

Det finns många olika typer av elanläggningar och dem har olika stark spänning i ledningarna, för att utföra installationer och reparationer av en starkströmsledning behöver man ha en fullständig auktorisation benämnd ”A”. För lågspänning räcker det med en ”AL” auktorisation. Har man en ”B” auktorisation  för elektriker får man endast göra vissa typer av installationer och reparationer och ofta skall dem utföras under gruppledning. Utöver behörigheter och auktorisation finns det även olika typer av elektriker.

Olika typer av elektriker

Montörer/installationselektriker får arbeta självgående med installationer och gör ofta det i nybyggnationer av bostäder eller kontor, dessa elektriker har genomgått utbildning och hela lärlingsperioden.

El-tekniker är specialiserade inom ett visst el-område och brukar vara dem mest välbetalda inom branschen. Ett exempel på ett område kan vara el-säkerhet.

Svagströmselektriker arbetar med att installera ledningar för datanät, brandlarm och säkerhetslarm.

Industrielektriker arbetar med större anläggningar och där motorstyrning används för att kontrollera olika maskinerier.

Distributions-elektriker arbetar med elen som går mellan kraftverk och kund.

Löner

Elektriker är ett rätt så välbetalt yrke, där snittet på en bruttolön ligger någonstans runt 30 000 kronor i månaden, detta är då för en fullfjädrad elektriker som antingen har en specialkompetens eller får ett så kallat ackordtillägg för restid eller övertid, vilket är vanligt inom branschen. Lönen för en lärling börjar på runt 13 000 kronor i månaden och efter första lärlingsperioden stiger den till 16 000 kronor. Arbetar man som tekniker och är specialiserad inom en attraktiv nisch kan tjäna upp mot 50 000 kronor i månaden. Det är vanligt att svenskar åker till Norge för att arbeta eftersom lönen där är högre, och för elektriker så är lönen ännu bättre än för många andra yrken så det är så klart många som hoppar på den möjligheten och höjer sin lön med ibland så mycket som 100 %.

Möjligheter till att arbeta inom branschen

Det finns goda möjligheter att ta sig in i el-branschen, det är många som kommer gå i pension under de kommande åren så en rekryterings-våg av unga elektriker är i fullgång, om du är intresserad av el-lära och vill ha ett utmanande och välbetalt arbete med mycket frihet så kan det vara något att fundera på.

Svenska elektrikerförbundet

Fackförbundet för elektriker i Sverige heter svenska elektrikerförbundet, och som alla andra fackförbund arbetar dem ständigt för att se till att Sveriges yrkesverksamma elektriker skall ha rättvisa avtal vad det gäller löner och arbetssituation. Det är en bra idé att gå med i fackförbundet när man börjar arbeta eftersom det kan vara till stor nytta om det uppstår en situation på arbetet där man anser att man blir orättvist behandlad och behöver ett stöd med stor erfarenhet av frågor som rör arbetet inom el-branschen.