Här behövs desinfektionsutrustning

På platser där både bakterier och virus kan spridas snabbt är det viktigt att man använder desinfektionsutrustning för att minska smittspridning. Utrusningen behöver dock inte bara användas i det syftet utan även för att bara skapare en fräschare och friskare inomhusmiljöer. I pandemitider ser man dock åtgärder på allt fler platser men här kan du läsa mer om platser som vanligen desinficeras utan att man kanske tänker på det.

Sjukhus

Att desinfektionsutrustning används på sjukhus kommer knappast som en chock. Här desinficeras allmänna utrymmen, patientsalar och operationssalar där dom har en diskdesinfektor. Även matsal och andra utrymmen kan få en omgång med lämplig utrustning då sjukhus av naturliga skäl är en plats som måste hållas fri från bakterier, mikroorganismer och sporer.

Vård-, och omsorgsboenden

Äldre personer och personer med funktionsnedsättningar av olika slag är ofta mer känsliga för att bli sjuka, oavsett om det bara gäller en vanlig förkylning, en magsjuka eller något kraftigare virus. Att det finns och används desinfektionsutrustning på sådana boenden är lika självklart som att det förekommer och används flitigt på sjukhusen. Vilken typ av desinfektionsutrustning som används kan dock skilja sig men generellt är man väldigt duktiga på att hålla rent i dom flesta gemensamma utrymmen som finns.

Restauranger

Även restauranger har stor anledning att se till att utrymmen och ytor hålls rena, friska och fräscha. Man använder kanske inte samma typ av desinfektionsutrustning som man gör i vården men att hålla rent och få bort bakterier är väldigt viktigt även i restaurangbranschen.

Under den rådande coronapandemin kan man se det man kanske inte annars ser så ofta på restauranger eftersom det nu görs efter varje besökare istället för kanske varje dag. Till dessa rutiner hör bland annat att torka av bord och andra ytor med någon form av bakteriedödande lösning inne i själva restaurangen.

Gym

Folk som är rädda för att smittas av virus och som tycker att det här med bakterier från andra människor känns motbjudande tillhör troligen inte en av dom som går på gym heller. Här svettas man ut i det fria, man lyfter samma vikter som personen innan och sitter på samma sitsar, utan att veta om personen kanske bär på någon smitta eller inte. Det är dessutom vanligt med gemensamma duschutrymmen – även det en sak som kan skrämma folk.

Dom flesta gym är dock duktiga på att sprita olika gemensamma ytor, använda andra typer av desinfektionsutrustning där och när det behövs, samt att städa noggrant – inte minst för att gymmet ska kännas fräscht och få en lång livstid.