Att arbeta i en rörgrav

Arbetet som rörläggare ställer stora krav på den enskilda läggaren. Det gäller att man vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att rörgraven inte ska bli den faktiska graven. Bland annat är det viktigt att man är mycket noggrann med understoppningen – annars finns en risk att svackor uppstår på ledningen vid återfyllning. Man har ett ganska stort ansvar, både för att arbetet utförs rätt, men också för att man har ett gott säkerhetstänk på arbetsplatsen.

Risker

Innan man går ned i rörgraven är det viktigt att känna till vissa saker. En av dem är att graven måste vara formad som ett ”V”. Om inte, bör man inte gå ned och påbörja sitt arbete som rörläggare och rörmokare göteborg. Risken är helt enkelt för stor att ett ras ska ske. Något annat man måste hålla utkik efter är stenar. Är de stora och sticker ut från väggarna bör man inte heller gå ned i graven.

Något annat man bör tänka på är sina arbetskamrater och vad de sysslar med. Om en maskinist är med och arbetar med rörmokarengöteborg.se schaktet bör du vara vaksam, och inte befinna dig på någon plats där väggarna kan ge vika. Ytterligare en situation att vara vaksam vid är när material hissas ned i graven. Se till att inga klämskador drabbar någon som arbetar med projektet.

Rören som läggs

Rörläggare som arbetar idag är säkerligen glada för just det faktumet. Dagens plaströr i mark är nämligen betydligt lättare att hantera än betongrör, som var regel fram till 1970-talet. Givetvis finns det dock nackdelar med plaströr också. En av de nackdelarna, åtminstone med PVC, är att de inte tål höga temperaturer särskilt väl. Skulle olyckan vara framme och en brand uppstår, kan ledningar nära marken förstärka branden genom att fungera som skorstenar, om det går hål i dem.

Det här har man dock lösningar på, utan att behöva gå tillbaka till betong och dessa rörmokare göteborg. Gradvis har man bytt ut PVC mot PP, som inte bara klarar högra temperaturer, utan som också är mer flexibelt och tål mer belastning från grundvatten och fyllnadsmassor.

PVC har dessutom varit kritiserat från en miljösynpunkt under väldigt lång tid. I början av 2000-talet bytte dock man ut bly som stabilisator och rörmokare göteborg mot kalcium och zink. Det här har gjort materialet betydligt mer vänligt mot planeten, och de går att återvinna. Samtidigt har PP-rören vunnit stor mark och är kanske det första valet bland rörläggare idag i många projekt.