Få stöd och vägledning av begravningsbyrån

Om du behöver stöd och hjälp för att hantera ett dödsbo både kring praktiska och juridiska frågor, då ska du anlita en begravningsbyrå. Genom att anlita en begravningsbyrå får du hjälp med allt ifrån själva begravningsceremonin till allt arbete runtomkring.

Stöd och vägledning

Hos en begravningsbyrå kan du som anhörig få stöd i hur du praktiskt går vidare efter att en anhörig gått bort. Många människor upplever att det är svårt att planera en begravning på egen hand. Dels för att du samtidigt måste hantera sorgen och börja bearbeta det som hänt och dels för att det kan vara svårt att veta i vilken ände du ska börja med allt praktiskt. Det smartaste och smidigaste sättet att komma vidare på är att ta hjälp av en begravningsbyrå. De är utbildade i just den här typen av frågor och kan hjälpa dig med allt praktiskt och juridiskt som måste lösas.

Om den avlidne har skrivit ett testamente eller på annat sätt dokumenterat sin sista vilja kan begravningsceremonin och det juridiska arbetet vara lättare än om den informationen saknas. Därför är det viktigt att lämna över den här typen av information till begravningsbyrån som du väljer att samarbeta med. På det sättet garanterar du både att den avlidnes sista vilja uppfylls och att du som anhörig får en så bra upplevelse som möjligt.

Juridiska aspekter

En annan väsentlig och viktig del av arbetet i samband med att någon går bort är det juridiska arbetet. På samma sätt som ett testamente eller dokumentation av den avlidnes sista vilja kan underlätta vid planeringen av begravningsceremonin kan ett testamente eller liknande dokumentation underlätta den juridiska aspekten också.

De allra flesta begravningsbyråer har anställda jurister eller samarbetar med jurister som är experter på just den här typen av juridiska frågor. De kan exempelvis hjälpa till med allt som rör bouppteckning, testamentets genomgång, arvskifte samt att se till att alla eventuella abonnemang, prenumerationer och andra löpande kostnader kopplade till den avlidne avslutas. Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboet i första hand. Om du är en av dem framgår av de lagar och regler som finns kring dödsboet.

En annan viktig juridisk aspekt är att bouppteckningsförrättningen måste äga rum inom tre månader efter att den avlidne gått bort. Det här är förstås en aspekt som en begravningsbyrå kan hjälpa till med också, men det kan vara bra att känna till ändå. Dessutom så måste den här delen av processen ske innan exempelvis ett eventuellt arv kan delas upp mellan arvtagarna.

Med hjälp av en begravningsbyrå blir arbetsbelastningen inte lika tung och du kan fokusera mer på att bearbeta din sorg och släppa resten av ansvaret. Det är dessutom bra att ha en opartisk part involverad i den här typen av processer, särskilt om det inte finns ett testamente eller annan dokumentation.